Arsip

Archive for the ‘Bab Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa’ Category

Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa

Oktober 30, 2010 Tinggalkan komentar

1. Dari Abu Abdirrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhaniy ra., ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang menyediakan perbekalan perang di jalan Allah, maka ia disamakan dengan perang, dan siapa saja yang tidak ikut perang lalu menjaga baik-baik keluarga yang ditinggalkan orang yang ikut perang, berarti ia ikut berperang.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Dari Abu Sa’id Al-Khudry ra., ia berkata : Rasulullah SAW mengutus sepasukan tentara ke Bani Lihyan yang termasuk suku Huzail, kemudian beliau bersabda : “Hendaknya tiap dua orang dalam satu keluarga, yang satu keluar dan yang lain menjaga keluarga-keluarga yang ditinggal, niscaya pahalanya terbagi antara keduanya sama.”

3. Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata : Rasulullah SAW bertemu dengan sebuah rombongan di Rauha’, kemudian beliau bertanya: “Siapakah kalian ini?” mereka menjawab: “Kami umat Islam.” Mereka balik bertanya: “Siapakah engkau?” Beliau menjawab: “Rasulullah.” Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengangkat anaknya sambil bertanya : “Apakah sah hajinya anak ini? “ Beliau menjawab : “Ya, dan pahalanya untukmu.” (HR Muslim )

4. Dari Abu Musa Al’Asy’ariy ra., dari Nabi SAW beliau bersabda : “Seorang muslim yang menjadi bendahara, adalah orang yang dapat dipercaya. Ia melaksanakan tugas yang dilimpahkan dengan sempurna dan senang hati, serta memberikan sesuatu kepada siapa yang diperintahkan, maka ia termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah.” (HR Bukhari dan Muslim)

Iklan