Arsip

Archive for the ‘Bab Takwa’ Category

Takwa

Oktober 30, 2010 Tinggalkan komentar

1. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?” Rasulullah SAW menjawab : “Orang yang paling bertakwa.” Para sahabat berkata: “Bukan itu yang kami tanyakan.” Rasulullah SAW bersabda : “Kalau begitu, Yusuf bin Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim.” Para sahabat berkata: “Bukan hal itu yang kami tanyakan.” Rasulullah SAW balik bertanya : “Apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Kalau demikian, maka orang yang mulia adalah orang Arab yang paling baik budi pekertinya di zaman Jahiliyah dan baik pula budi pekertinya ketika Islam dan mereka memahami agama Islam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Dari Abu Sa’id Al-Khudriy ra. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya dunia itu manis dan indah dan sesungguhnya Allah mengusahakan kepada kalian untuk mengelola yang ada di dalamnya, kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israil adalah karena wanita.” (HR. Muslim)

3. Dari Ibnu Mas’ud ra. ia berkata : “Nabi SAW sering berdo’a : “ALLAHUMMA INNI AS ALUKAL HUDA WATTUQAA WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA (Ya Allah, sungguh aku mohon kepada- Mu semoga Engkau berkenan memberikan petunjuk, ketakwaan, kehati-hatian dan perasaan cukup).” (HR. Muslim)

4. Dari Abu Tharif ‘Adiy bin Hatim Ath-Tha’i ra., berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang bersumpah, kemudian dia beranggapan dengan sumpahnya itu dia telah bertakwa kepada Allah maka hendaklah dia melaksanakan sesuatu yang menunjang takwaannya itu.” (HR. Muslim)

5. Dari Abu Umamah Shuday bin ‘Ajlan Al-Bahiliy ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada haji Wada’ : “Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, salatlah kalian lima kali sehari semalam, berpuasalah pada bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat harta bendamu serta patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga.” (HR. Tirmidizi)

Iklan
Kategori:Bab Takwa