Arsip

Archive for the ‘Bab Hak suami atas istri’ Category

Hak suami atas istri

November 25, 2010 Tinggalkan komentar

Hak suami atas istri

1. Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk tidur bersama, kemudian ia menolak lalu suaminya marah kepada isterinya pada malam itu, maka isterinya akan mendapatkan laknat (Kutukan) malaikat sampai pagi hari” (H.R Bukhari dan Muslim)
Dalam Riwayat lain, Rasulullah SAW Bersabda : “Apabila seorang isteri meninggalkan tempat tidur suaminya semalam, maka akan mendapat laknat (kutukan) malaikat sampai pagi”
Riwayat lain : Rasulullah SAW Bersabda : “Demi zat yang jiwanya berada dalam genggaman-Nya, seorang suami yang mengajak isterinya untuk tidur bersama, kemudian isterinya menolak, maka semua makhluk yang ada di langit memarahi isterinya sampai suaminya meridhai.”

2. Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : “Seorang isteri tidak diperbolehkan berpuasa sunnat sewaktu suaminya ada di rumah, kecuali dengan seijin suaminya, juga tidak diperbolehkan mengijinkan orang masuk ke rumahnya kecuali dengan seijin suaminya.” (H.R Bukhari dan Muslim)

3. Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi SAW Beliau bersabda : “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang peguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.” (H.R Bukhari dan Muslim)

4. Dari Abi Ali Thalq bin Ali ra. Ia berkata: Rasulullah SAW Bersabda : “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk bersetubuh, maka ia harus memenuhi walaupun ia sedang masak di dapur.” (H.R Tirmidzi dan Nasa`i)

5. Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW Beliau bersabda : “ Seandainya aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang niscaya aku menyuruh seorang isteri untuk bersujud kepada suaminya.” (H.R Tirmidzi)

6. Dari Ummu Salamah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : ”Setiap isteri yang meninggal dunia dan suaminya meridhainya, ia pasti masuk surga.” (H.R Tirmidzi)

7. Dari Mu`adz bin Jabal ra. Dari Nabi SAW Beliau bersabda : “Tiada seorang isteri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan calon isterinya di akhirat (bidadari) berkata : “Janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah mencelakakan kamu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami.” ( H.R Tirmidzi)

8. Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi SAW Beliau bersabda : “Tiada aku tinggalkan suatu fitnah (ujian) yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari fitnah perempuan. ” (H.R Bukhari dan Muslim)

Iklan