Beranda > Bab Nasihat > Nasihat

Nasihat

Oktober 30, 2010

1. Dari Abu Ruqayyah Tamin bin Aus Ad-Daariy ra., ia berkata : “Nabi SAW bersabda : “Agama itu adalah nasihat. “Kami bertanya: ‘Bagi siapa?: Belaiu bersabda : “Bagi Allah, kitab- Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin umat Islam dan umat Islam pada um umnya.” (HR. Muslim)

2. Dari Jarir bin Abdullah ra., Ia berkata : “Saya berbai’at kepada Rasulullah SAW untuk senantiasa mengerjakan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada sesama muslim .” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Dari Anas ra., dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhari dan Muslim)

Iklan
Kategori:Bab Nasihat
%d blogger menyukai ini: